Regler

 

REGLER

För att vi alla ska trivas har vi följande regler i hallen:

 

1. Tennisbanorna är endast avsedda för tennisspel.

 

2. Före spel på bana ska avgift ha betalats.

 

3. Gå inte in på banan förrän din speltid ska börja.

 

4. Det är inte tillåtet att använda ytterskor, skor som färgar av sig eller smutsiga skor på banorna.

 

5. Rökning är förbjuden i tennishallen. Du får inte vistas på banan vid påverkan av rusmedel eller narkotika.

 

6. Skräp slängs i papperskorgarna.

 

7. Plocka undan efter dig så att alla utrymmen hålls rena och snygga.