GDPR

Information om hantering av personuppgifter


Trelleborgs tennisklubb (TTK) samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med din anmälan till tenniskurs. De personuppgifter som behandlas för ändamålet är namn, adress och personnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av denna anmälan. Dina personuppgifter kommer att lagras och förvaras i TTK:s medlemsregister. Dina personuppgifter kommer att hanteras av chefstränare och utsedda styrelsemedlemmar. Trelleborgs tennisklubb hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är styrelsen för TTK som kan kontaktas på trelleborgs.tennisklubb@telia.com. Dina personuppgifter sparas så länge du är medlem i TTK.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns här.