Om oss

Historia


Det hela startade 19 Maj 1919 på dåvarande Stadshotellet i Trelleborg där Dr. Hilding Lavesson blev vald till klubbens första ordförande. Att spela tennis år 1919 kostade 10 svenska riksdaler i årsavgift för manliga seniorer, men vad kvinnor fick betala har inte gått att få reda på. Timavgiften för att hyra en bana utomhus var 50 öre om man hade egna bollar, annars fick man betala 1 krona.


Utomhusspel fick ske vid gamla liljeborgsparken där IFK Trelleborg förfogade över några tennisbanor. Lite senare hyrde man in sig i Läroverkets gymnastiksal under lovdagar, söndagar och helgdagar för att kunna bedriva inomhusspel. Gamla tennishallen var som en traditionell båghall byggdes förmodligen i slutet av 1920-talet eller i början av 1930-talet. I hallen fanns en tennisbana med trägolv och en handbollsplan med prickigt gummigolv, dock linjerad för tennis. År 1934 byggdes tre nya grusbanor för tennis uppe på Vångavellen strax norr om fotbollsplanen. Gamla Tennishallen revs i mitten av 1980-talen och Vångavellens tre grusbanor skrotades efter sommaren 2008. I december 1993 var Albäckshallen färdigbyggd och invigdes strax därefter. Inomhusspelet kom igång våran 1994. I slutet av 2005 startade arbetet med att återfå alla tennisbanor på samma ställe och efter hårt arbete hände följande år 2009:


  • 26 Januari togs beslut i Kommunfullmäktige med att bygga utebanorna.
  • 27 Mars togs det första spadtaget.
  • 30 Mars startade Jönsson Sydgräv sitt arbete.
  • 2 Juli var det slutbesiktning.
  • 20 Juli 2009 startade TTK med spel på de nya utebanorna.Ordföranden


1919 - 1938 Hilding Lavesson
1939 - 1942 Eric Ekelund
1943 - 1946 Stig Tamén
1947 - 1948 Meyer Tinggren
1949 - 1953 Kjell Fyhn-Möller
1954 - 1957 Oscar Romée
1958 - 1958 Carl-Hugo Strångert
1959 - 1966 Frans Malmros
1967 - 1967 Olof Ekelund
1968 - 1977 Thomas Svantesson
1978 - 1984 Rolf Skog
1985 - 1988 Göran Gunnesson
1989 - 1989 Sven Paulin
1990 - 1996 Göran Gunnesson
1997 - 2019 Jan Paulsson
2020 -           Cassandra Lundvall