Kontakt

Kontaktuppgifter


Mobiltelefon: 0708-191 600

Epost: trelleborgs.tennisklubb@telia.com


Vår chefstränare Anders är på kontoret måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar mellan 09-13. Han är på banan onsdagar mellan 17-20 och fredagar mellan 15-18.

Besöksadress: 
(även postadress)

Omvägen 23

231 62 TRELLEBORG

Styrelsen


Ordförande 
Cassandra Lundvall

070-265 39 57


Vice ordförande 
Carola Lejman-Westin

070-459 05 10


Ledamot 
Vakant


Ledamot 
Henrik Nordstrand

070-833 43 50

Ledamot 
Anders Claus

076-837 15 15


Suppleant/Sekreterare 
Helene Odell

070-921 76 46


Suppleant 
Peter Björnhage

076-548 78 38

Övriga funktioner


Revisor
Carl Knutsson

070-817 97 97


Revisorsuppleant 
Pia Dahlbom

070-051 04 03


Revisorsuppleant
Baker Alaqqad

073-384 48 86