Kontakt

Kontaktuppgifter


Mobiltelefon: 0708-191 600

Epost: trelleborgs.tennisklubb@telia.com


Vår chefstränare Anders arbetar enligt nedanstående schema och är främst tillgänglig via telefon och mail under dessa tider:


Jämna veckor

Måndag kl. 9-14

Tisdag kl. 9-13

Onsdag kl. 16-20 varav bana kl. 17-20

Torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-18 varav bana kl. 11-13 samt kl. 15-18


Udda veckor

Måndag kl. 9-14

Tisdag kl. 9-13

Onsdag kl. 11-20 varav bana kl. 17-20

Torsdag kl. 8-13 varav bana kl. 8-9

Besöksadress: 
(även postadress)

Omvägen 23

231 62 TRELLEBORG

Styrelsen


Ordförande 
Cassandra Lundvall

0702-65 39 57


Vice ordförande/Ledamot 
Carola Lejman-Westin

0704-59 05 10


Ledamot 
Henrik Nordstrand

0708-33 43 50

Suppleant 
Richard Andersson


Suppleant 

Dennis Poulsen

0765-42 95 04

Övriga funktioner


Revisor
Carl Knutsson

0708-17 97 97


Revisorsuppleant 
Pia Dahlbom

0700-51 04 03


Revisorsuppleant
Baker Alaqqad

0733-84 48 86